صفحه اصلي
اخبار برگزیده
ارتباط با مدیر کل
اعلانات
بازديدها
پوسترهای کتاب خوان مجازی
تازه‌ها و دل‌نوشته‌ها
تصوير ها
تیتر اخبار
جستجو
خبرهای روز
زمان
کتاب در آینه رسانه ها
گزارش تصویری
لینک سامانه های اداره کل
متون عمومي
مناسبت‌ها
منو
وب سایت ها
ویدئو
ورود
صفحه اصلي
اخبار برگزیده
ارتباط با مدیر کل
اعلانات
بازديدها
پوسترهای کتاب خوان مجازی
تازه‌ها و دل‌نوشته‌ها
تصوير ها
تیتر اخبار
جستجو
خبرهای روز
زمان
کتاب در آینه رسانه ها
گزارش تصویری
لینک سامانه های اداره کل
متون عمومي
مناسبت‌ها
منو
وب سایت ها
ویدئو
ورود
کوکوی پونه دل‌نوشته همکار گرامیان، مریم گریوانی، کتابدار کتابخانه موسوی بجنورد که در روزنامه خراسان شمالی چاپ شده است.

رفتیم باغ. پونه و گزری جمع کردیم. ته باغ رسیدم

سبد پونه و گزری ها را کنار دستم و دست هایم

را زیر سرم گذاشتم. دراز کشیدم و به آسمان خیره

شدم. خورشید خمیازه ای کشید و رفت زیر لحاف

ابر. خوابم برد. دوست فضولم آمد توی خوابم. گفت:

برای چی این همه پونه و گزری جمع کردی؟

گفتم: می خوام برای او کوکو و آش گزری درست

کنم. گفت: او که مرده...

با صدای باد از خواب پریدم خورشید مدهوش و در

خلسه بود. باران نم نم می بارید به طرف روستا

راه افتادیم. مثل زنی که برای شوهرش با عشق

شام درست کرده و او بیرون پیتزا خورده قهر می

کنم با او قهر می کنم که مرده و کوکوی پونه و

آش گزری ام را نمی خورد.

مریم گریوانی

فايلها
4.pdf 624.956 KB
بيشتر
 [PageVisit]