خبرهای روز

1398/2/2 دوشنبه با حضور مادران و زنان خانه دار عضو کتابخانه برگزارشد؛ نشست کتاب خوان کتابخانه ای در کتابخانه عمومی موسوی بجنوردی نخستین نشست کتاب خوان کتابخانه ای( ویژه مادران و زنان خانه دار) در کتابخانه عمومی موسوی بجنوردی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی خراسان شمالی، نخستین نشست کتابخوان کتابخانه ای( ویژه مادران و زنان خانه دار) در کتابخانه عمومی موسوی بجنوردی برگزار شد.

مهناز امیری گفت: همزمان با آغاز سال نو نخستین نشست مادران و زنان خانه دار را برگزار کردیم و با استقبال اعضا روبرو شد.

امیری گفت : این نشست ها به صورت ماهانه در سال 98 برگزار می گردد. وی گفت: همچنین در نظر داریم جلسات مطالعاتی و جمع خوانی ویژه مادران و زنان خانه دار هم برگزار کنیم.