خبرهای روز
1398/2/1 يكشنبه تعیین زمان ملاقان جانبازان سرافراز با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی حسب دستور استاندار خراسان شمالی به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات جانبازان سرافراز استان،روزهای سه شنبه هر هفته ساعت 10 الی 12 ظهر ملاقات حضوری با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در محل دفتر صورت می گیرد.