خبرهای روز
1398/1/31 شنبه در سال 97؛ میزان استفاده اعضا از مجموعه كتابخانه هاي استان 15 نسخه بود كارشناس آمار اداره كل كتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي گفت: شهرستان جاجرم رتبه نخست شاخص میزان استفاده اعضا از مجموعه را در سال 97 به خود اختصاص داد .

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي،حسين فيروزه كارشناس آمار اين اداره كل گفت: میزان استفاده اعضا از مجموعه كتابخانه هاي استان 15 نسخه در سال 97 مي باشد.

فيروزه افزود: تعداد 47هزار 715 نفر عضو كتابخانه هاي استان مي باشند كه  اين تعداد در سال 97 تعداد 736 هزار و 849 نسخه كتاب به امانت گرفته اند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: در شاخص میزان استفاده اعضا از مجموعه كتابخانه هاي استان در سال 97، شهرستان جاجرم با نسبت 22 امانت به ازاء هر عضو مقام نخست و شهرستان هاي گرمه با 21 و فاروج با 19 در رده هاي بعدي قرار دارند.

در ادامه فيروزه اظهار اميدواري كرد كه میزان استفاده اعضا از مجموعه كتابخانه هاي استان در ماههاي آتي با تلاش كتابداران از رشد روزافزوني برخوردار شود.